papier

Niszczenie dokumentów

  • Posted on: 18 August 2017
  • By: addmean
papier zniszczony w zniszczarce
Author: rosmary
Source: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo to miejsce, w którym ma miejsce przepływ różnorodnych dokumentów w postaci przykładowo umów czy rachunków za wykonane usługi. Duża część z tych dokumentów zawiera informacje, które są w jakimś stopniu chronione lub poufne. Najczęściej są to dane osobowe, adresy i na przykład informacje o numerach telefonu. W dawniejszych czasach w niektórych firmach przechowywało się także kserokopie dowodów osobistych części klientów.

Prowadzenie ewidencji odpadów

  • Posted on: 18 August 2017
  • By: addmean
recykling - plastik
Author: Tony Alter
Source: http://www.flickr.com
Odpady spotykamy każdego dnia, najczęściej nie zdając sobie sprawy z zagrożenia płynącego z ich niewłaściwego zagospodarowania tudzież składowania w nieodpowiednim miejscu. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowej człowieka. Ocenia się, że każdego roku wytwarzanych jest nowe 120 mln ton odpadów.

Odporne oraz jakościowe materiały oraz towary termoizolacyjne

  • Posted on: 11 June 2017
  • By: addmean
maszyna
Author: John December
Source: http://www.flickr.com
Towary oraz materiały termoizolacyjne mają dzisiaj znaczne zastosowanie. Zwłaszcza użytkuje się je jako izolacje cieplne do rozlicznego rodzaju urządzeń, maszyn, a także instalacji, w jakich posiadamy styczność z wysokimi temperaturami.

Jak przedstawia się obecnie zarządzanie odpadami w Polsce, znaczenie sortowania śmieci w domach

  • Posted on: 9 August 2016
  • By: addmean
wysypisko śmieci
Author: alex.ch
Source: http://www.flickr.com
Paradoksem obecnych czasów jest to, że im społeczeństwo jest bardziej nowoczesne, tym więcej produkuje odpadów. Ilość ich są ogromne, co więcej bardzo duża ich część jest wyrzucana na śmietniki i nie jest później w ogóle wykorzystywana.