Na czym opiera się norma iso 14401?

  • Posted on: 25 August 2017
  • By: addmean
Szczególnie istotną na naszym polskim rynku normą zarządzania w środowisku jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, który opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wtedy pierwszy standard na świecie, który blisko związany był z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później instytucja opublikowała poprawioną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to ogromne znaczenie do dnia obecnego.


TÜV Rheinland
Poszczególne organizacje a norma iso 14001 – jak wpływa na ich prosperowanie
Każda organizacja ma postawione pewne cele, do których osiągnięcia ustawicznie dąży. Jeśli się je osiągnie, stawia się następne, gdyż na tym oparty jest rozwój każdej firmy. Kiedy chodzi o normę iso - przenieś mnie do strony - 14001, pozwala ona zbudować System Zarządzania Środowiskowego. Opiera się to wtedy o podejście procesowe, czyli opisane wyżej ulepszenie działania każdej organizacji. Zacząć trzeba od planowania, od jakiego płynnie przechodzi się do podejmowania kroków.

Określanie jakości z normą norma iso 14001 jest proste
Przez pierwsze dziesięć lat trwała generalna akceptacja i przyswajanie normy ISO 14001 na rynku międzynarodowym. Stopniowo wydawane były potwierdzenia dotyczące tej normy, natomiast do 2005 roku wydano ich ponad 111 tysięcy. Były one obowiązujące na terenie 138 państw, co w znaczącym stopniu wywierało wpływ na podejście przedsiębiorców. W kraju oficjalnie normę tę wydał Polski Komitet Normalizacyjny, a miało to miejsce w 2005 roku. Oznaczenie tej normy to szczegółowo PN-EN ISO 14001:2005.

Menedżer w pracy
Author: reynermedia
Source: http://www.flickr.com
Cykl Deminga w wyznaczaniu jakości
Dokładnie wiążące się z normą iso 14001 są określone zasady. Nazwać je można jako cykl Deminga, szczegółowo znany jako PDCA. Cykl ten opiera się na stopniowym osiąganiu kolejnych etapów działania oraz doskonalenia w funkcjonowaniu danej organizacji. Początkowym etapem jest planowanie, z języka angielskiego – to plan. Kolejne to do – wykonywać, to check – sprawdzać oraz to act – działaj. Szczególnie istotne w całym procesie jest wcześniejsze zidentyfikowanie aspektów środowiskowych.