Dlaczego właściwa osłona izolacyjna systemów chłodniczych jest ważna?

  • Posted on: 9 August 2016
  • By: addmean
W instalacjach chłodniczych rury izoluje się w dużej mierze w celu możliwego zmniejszenia przenikania cieplejszej temperatury z zewnątrz. Analogicznie postępuje się w przypadku rurociągów wysokotemperaturowych, a także dla elementów przewodzących w systemach klimatyzacji.
Oprócz tego że zapobiegają stratom energii, izolacje instalacji chłodniczych i grzejnych, spełniają inne, bardzo użyteczne funkcje. Rury przewodzące ciepło potrafią być niezwykle gorące. Na wypadek oparzeń izolacja utrzymuje na zewnątrz bezpieczną temperaturę. Zbieżnie działa Izolacja na instalacjach chłodniczych. Należy też dodać, że wygłuszają one dźwięki emitowane podczas funkcjonowania układu.

Trzeba wiedzieć, iż na powierzchni przewodów instalacji chłodniczych zachodzi zjawisko kondensacji, inaczej - skraplanie pary wodnej. Powoduje to fakt, że temperatura wewnątrz instalacji jest dużo niższa od otoczenia wokół. Oznacza to, że wpływ na natężenie zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchni zimnej rury zależy także od wilgotności powietrza oraz ciepło otoczenia. Osadzanie się kropelek wody na zimnej instalacji jest zjawiskiem niepożądanym, ponieważ powoduje korozję instalacji, uszkodzeń jej elementów i przymusu częstych napraw.Izolacje termiczne na izolacje.gda.pl
Author: IZOLACJE
Source: http://izolacje.gda.pl/
Instalacje amoniakalne, stosowane w chłodnictwie, uważa się za groźne, do czasu, kiedy na zewnątrz wydostanie się amoniak. Amoniak uznawany był niegdyś za nieekologiczną, a jest zupełnie inaczej. Należy wiedzieć, że jego sprawność energetyczna jest o 25% wyższa niż freonu. Obecnie instalacje na bazie amoniaku wykonuje się z wysokiej jakości materiałów, a procedury odbiorcze są niezwykle surowe. Ponadto układ działa automatycznie. Natomiast amoniak jest mało wyczuwalny .

W instalacji nie ma tlenu, dlatego ryzyko powstania korozji jest znacznie mniejsze i dotyczy elementów zewnętrznych. Powoduje ją zjawisko kondensacji.

Teraz w naszym kraju można stosować instalacje amoniakalne bez stałej obsługi maszynowni tylko wtedy, gdy zostanie zrealizowany szereg koniecznych warunków.

By temu zapobiec każdą instalację chłodniczą należy szczelnie zaizolować. Najlepiej w taki sposób by para wodna nie przenikała się przez materiał izolujący.