7 przepisów na wypadek ognia

  • Posted on: 12 July 2017
  • By: addmean
W każdej branży potrzebne są określone prawidłowości dzięki którym prościej jest – jak mówi przysłowie - „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Odpowiednio wprowadzone pozwalają na dobre działanie całej struktury przedsiębiorstwa. Są nieodzowne, jak najistotniejsze procedury. Pośród najbardziej rozpoznawalnych i obowiązkowych prym wiodą: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (czyli BHO) oraz szkolenia przeciwpożarowe. Skupmy się na tym drugim pojęciu, czyli na szkoleniach przeciwpożarowych (szukasz szkolenia bhp ?). Najistotniejsza w tej materii jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Określana jest również Instrukcją przeciwpożarową albo Instrukcją pożarową. Jest to dokument niezbędny, wymagany w trakcie pełnego okresu korzystania z budynku, to znaczy, od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Odnosi się to przede wszystkim do budynków użyteczności publicznej.
Do tego typu grupy kwalifikujemy budynki biurowe, szpitale, lokale handlowo-usługowe, przedszkola i tym podobne. Instrukcja (wypróbuj konfigurator satel) ta dotyczy także budynków typu magazyn, produkcja (czyli fabryki), a też hoteli lub pensjonatów (czyli budynki zamieszkania zbiorowego). Za kryterium wytycznych posiadania Instrukcji bezpieczeństwa bierze się wielkość budynku – obliczany jest on na 1000m3 kubatury (w największej ilości przypadków, około 300 m2 powierzchni wewnętrznej). Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - to przede wszystkim część opisowa, w jakiej znajdziemy treści zawierające warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, procedury na wypadek ewakuacji i inne wytyczne. W instrukcji znajduje się również część graficzna, czyli plany ewakuacji, miejsce i rozstaw sprzętu gaśniczego.

Pamiętaj, iż jako właściciel budynku ponosisz odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową budynku. Jak definiuje ustawa, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku ma za zadanie: dbać o urządzenia przeciwpożarowe, aby były w pełnej używalności technicznej i funkcjonalnej. Powinien uposażyć obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Na dodatek, potrzebne jest umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru i oznakowanie odpowiednio dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia gaśnic, wyłączników prądy i kurków gazowych. Czasami pojawia się utrudnienie z właściwym rozumieniem przepisów. Jeśli również masz z tego typu rzeczami problem wystarczy zapisać się na właściwe szkolenie. Najbardziej liczną bazę takich szkoleń odnajdziemy w sieci internetowej (wystarczy wpisać w wyszukiwarkę przykładowo szkolenia PPOŻ w Warszawie. Nawet, jak mieszkasz w mniejszej miejscowości nie będzie żadnego kłopotu ze znalezieniem właściwego szkolenia. Przeszukaj Internet, a z pewnością trafisz na najbardziej odpowiednie szkolenie.